Stroomversnelling geeft ook workshops over het thema. Als gemeenten interesse hebben kunnen zij contact opnemen met Merel Philippart, philippart@squarewise.com. De workshop verschijnt binnenkort op Energielinq.nl, de kennishub van Stroomversnelling.

Speciale dank aan:

Jelleke Bosma (gemeente Voorst)
Xandra van Lipzig (gemeente Apeldoorn)
Sanne Meelker (gemeente Wageningen)
Remco Spoelstra (gemeente Woerden)
Rudi Gengler (gemeente Emmen)
Geert ter Weeme (ministerie BZK)
Fons van der Linden (UvA)

Tekstschrijfster: Corien Lambregtse

Websites met meer informatie:

 1. Stroomversnelling.nl
  Nieuws en achtergrondinformatie over detransitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving.
 2. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden
  Dertig gemeenten gaan aan de slag met het aardgasvrij maken van wijken.
 3. Regionale Energiestrategieën
  Zeven pilot-regio’s gaan aan de slag met het opstellen van een regionale energiestrategie.
 4. De startnota ‘de opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’
  Een van de vier strategische opgaves uit deze startnota is een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving.
 5. Energieagenda
  Hoe bereiken we dat Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikassen uitstoot.
 6. Omgevingswet
  Vragen en antwoorden over de nieuwe Omgevingswet zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 7. Aan de slag met de Omgevingswet
  Het programma dat overheden, maatschappelijke partners, belanghebbenden en initiatiefnemers ondersteunt om te werken met de Omgevingswet.
 8. Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen
  Een online magazine van Stroomversnelling over nul-op- de-meter, vergunningverlening, leges en raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken.
 9. Energielinq.nl het kennisplatform voor gemeenten en de energietransitie
  Op energielinq.nl staan alle publicaties, kennisdocumenten, workshops, cursussen en experts bij elkaar gebundeld.
 10. Klimaatmonitor
  Rijkswaterstaat helpt gemeenten en andere geïnteresseerden door veel relevante lokale energie- en klimaatgegevens te verzamelen op de klimaatmonitor.